Pris og tilskud i det private pasningstilbud Naturungerne

En dagpleje-plads hos mig koster i 2023 kr. 2.225,- pr. måned i forældrebetaling (det er billigere end en kommunal dagplejeplads, som koster kr. 2.805,- regnet pr. mdr.).

Dagpleje pris - privat dagpleje

Prisen er for en heltidsplads – inklusiv varm økologisk mad, frugt, hjemmebag, bleer m.m.

Prisen reguleres én gang årligt (1. januar).

Det er desværre ikke muligt at få økonomisk friplads, når man vælger en privat dagpleje, men kommunen yder søskenderabat.

Pris og betaling

Pladsen koster kr. 8.900,- (pr. 1. januar 2023), hvorefter Holbæk Kommune yder et tilskud på kr. 6.675 i 2021 (må max udgøre 75% af min pris),-.

Betaling foregår derfor således, at I den sidste dag i måneden betaler kr. 8.900 til Naturunerne:

Reg.nr. 8113 kontonr. 8963152
(Nykredit bank)

Samtidig indsætter kommunen kr 6.675,- på jeres konto som tilskud.

Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes.

Der betales hver måned forud i alle årets 12 måneder.

Opsigelse af plads i Naturungerne

Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned.

I må dog meget gerne orientere mig i god tid om f.eks. børnehavestart, så jeg ved, hvornår pladsen er ledig.

Læs evt. mere i jeres underskrevne pasningsaftale.